Župa Sveti Matej - Viškovo

Zaiskrile “NEBESKE ISKRICE”

Objavljeno 30. siječnja 2015.

Župni dječji zbor okuplja djecu predškolske i školske dobi. Svoj rad planiraju predstaviti i drugim župama.

Sredinom siječnja ove godine u župi “Sv. Matej” Viškovo, počeo je radom novoosnovani župni dječji zbor “Nebeske iskrice”. Zbor okuplja djecu predškolske i školske dobi, a broji 40 članova. Najmlađa članica zbora ima samo tri godine, a osim djevojčica u zbor su se rado uključili i dječaci. Probe se održavaju
svakog petka od 18,30 do 19,30 sati u dvorani župnog doma. Voditeljice zbora su prof. glazbene kulture Ivana Marčelja i Ljilja Ivkić, a kod nedjeljne mise tu su i animatori Chiara, Ana, Anamarija i Mate.
Svi zainteresirani mogu se još prijaviti do kraja veljače ove godine ili početkom sljedeće pedagoške godine. Cilj zbora je svake nedjelje animirati svetu misu u 11,30 koja je posvećena djeci, zatim pripremati razne programe povodom blagdana i važnijih događanja. Svoj rad žele predstaviti drugim
župama, uspostaviti suradnju s drugim župnim dječjim zborovima kao i sudjelovati na raznim festivalima i smotrama u svoZaiskrile “nebeske iskrice” joj župi, nadbiskupiji, pa i šire. Za prvo predstavljanje župljanima izabrali su Dan života – 1. veljače, kojom su prigodom izveli: Recital “Dan života”, Pjesmu
“Volim svoju obitelj” za koju je tekst napisala Ljilja Ivkić, a uglazbila Ivana Marčelja i Molitvu “Bože, čuj moju molitvu”. Za sav rad i nastupe Župnog dječjeg zbora “Nebeske iskrice” imaju podršku i izvrsnu suradnju sa svojim župnikom monsinjorom Ivanom Nikolićem. Dan života u župi “Sv. Matej” bio je
poseban i svečan, a nakon nastupa “Nebeske iskrice” je čekalo slatko iznenađenje koje im je priredio župnik Ivan Nikolić.

????????????????????????????????????

Vrati se natrag »