Župa Sveti Matej - Viškovo

Prijava namjere krštenja djeteta

Vaše ime i prezime:

Email adresa:

Ime, prezime, vjera i zanimanje oca djeteta:

Ime, prezime, djevojačko prezime, vjera i zanimanje majke djeteta:

Jeste li crkveno vjenčani, kada i gdje?

Adresa stanovanja (ulica i broj):

Mjesto stanovanja:

Telefon:

Ime, prezime, zanimanje i mjesto stanovanja kumova:

Ime, prezime, spol i OIB djeteta:

Datum rođenja djeteta:

Mjesto rođenja djeteta:

Željeni datum krštenja (za dogovor potrebno se javiti u župni ured):

Željeno vrijeme (sat):