Župa Sveti Matej - Viškovo

Pastoralni plan i program za 2014./2015.

Molitva Presvetom Trojstvu za Obitelj

sveta-obitelj-2012Slavimo te Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si dostojanstvo obitelji ustanovio na sliku svoga Trojstvenog zajedništva ljubavi.

Klanjamo ti se, Gospodine Isuse Kriste, Otkupitelju naš, jer si se udostojao roditi u ljudskoj obitelji i jer si svojom žrtvom na križu bračnu ljubav od rane grijeha iscijelio, te bračno i obiteljsko zajedništvo ljubavi i vjernosti učinio sakramentom svoga saveza s Crkvom.

Hvalimo te, Duše Sveti Tješitelju, koji po sakramentu ženidbe, zajedničkoj molitvi i nedjeljnoj euharistiji, kršćansku obitelj neraskidivo ujedinjuješ i posvećuješ, da može biti svetište života i škola kršćanske ljubavi.

Ponizno te molimo, Svemogući Bože, da se po uzoru na Svetu Obitelj, u našem kršćanskom domu, ostvari božanski naum o braku i obitelji – da naša obitelj bude istinska zajednica vjere, života i ljubavi. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Pastoralni plan 2014./2015.

I UVOD

Drago nam je što Vam možemo predstaviti Pastoralni plan za 2014./2015. godinu. Pastoralni plan je plod nastojanja da se raznolike Župne aktivnosti kvalitetno organiziraju, međusobno povežu i sustavno predstave čitavoj Župnoj zajednici. Smisao pastoralnog plana nije u njemu samom, nego u poticaju da se svi župljani što aktivnije uključe u život Župe.

I 1. PASTORALNI PLAN
Zajedničko pastoralno planiranje podrazumijeva odgovor na pet pitanja: Što napraviti (ciljevi), (Do) Kada ostvariti (vrijeme), Tko sudjeluje (voditelji), Čime ostvariti (sredstva) i Gdje ostvariti (prostor)?

Pastoralno planiranje nije moguće ostvariti bez postavljanja dugoročnih ciljeva. Tri su cilja koja si dugoročno postavljamo: trajna, sustavna i kvalitetna formacija suradnika i vjernika, kako u smislu duhovnosti i suradnje, tako i u smislu odgovornosti za Župnu zajednicu, integracija svih pastoralnih aktivnosti u nedjeljnu euharistiju, te trajna formacija Župe za misionarsko i karitativno djelovanje.

Nakon što smo prethodno saslušali prijedloge Župnog pastoralnog vijeća održanog 06.07.2014. te školskih i župnih vjeroučitelja, kateheta kojie je održanoj 10.09.2014. donijeli smo ovaj Pastoralni plan Župe sv. Mateja apostola Viškovo za pastoralnu godinu 2014. – 2015.

I 2. PASTORALNA ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA / PROFIL ŽUPE
Na spomenutoj sjednici posebnu smo pozornost posvetili pastoralnoj analizi, ili bolje rečeno – dijagnozi postojećeg stanja “moje” Župe. Uviđamo još uvijek dvije grupe problema s kojima se svakodnevno suočavamo i koje uvjetuju i usmjeravaju naše pastoralno planiranje i pastoralni rad:

Prva grupa problema jest religiozno-duhovne naravi:
1. Pobožnost bez prave duhovnosti ili tzv. “plitka” pobožnost
2. Tradicionalna vjera bez pravog i javnog ispovijedanja – svjedočenja
3. Bogoštovlje koje je često razdvojeno od ćudoređa
4. Rastući vjerski indiferentizam
5. Opća desakralizacija i dekristijanizacija društva.

Druga grupa problema jest vjersko-crkvene naravi:
1. Nepoznavanje vlastite vjere i pripadajuća nezainteresiranost za duhovnu literaturu i crkvene medije
2. Nerazlikovanje i nepoštovanje crkvenog prostora i osoba
3. Pomanjkanje zdrave crkvenosti i osjećaja pripadnosti široj zajednici
4. Nedostatak osjećaja za dragovoljni rad kod jednog dijela vjernika.

Ove godine smo odlučili poseban naglasak staviti na upoznavanje vlastite vjere putem katehizacije odraslih i kratkim uputama kroz redovite tjedne susrete i posebno dat ćemo naglasak na obitelji komu je ova godina posebno posvećena u našoj riječkoj nadbiskupiji.

II GODINA OBITELJI

Otvorena Godina Obitelji u Riječkoj Nadbiskupiji
U katedrali sv. Vida u subotu 14. lipnja otvorena je za Riječku nadbiskupiju Godina obitelji i održan Prvi nadbiskupijski susret obitelji. Svečano misno slavlje predvodio je generalni vikar Riječke nadbiskupije mons. Emil Svažić, a program susreta organizirao je Ured za obitelj. Umjesto propovijedi pročitana je poruka riječkoga nadbiskupa Ivana Devčića u kojoj stoji da je Godina obitelji priprema za proslavu 2. nacionalnoga susreta obitelji koji će 15. travnja 2015. biti održan u svetištu Majke Božje Trsatske.

“Stvarni povod za Godinu obitelji jest briga za obitelj koja je sve više zanemarena i zbog toga u sve većoj krizi”, stoji u poruci riječkoga nadbiskupa. Geslo Godine je “Obitelj – put Crkve i naroda” koje je bilo i geslo sv. Ivana Pavla II . tijekom njegova trećega pohoda Hrvatskoj. “Zajedništvo ljubavi i života, vjernosti i predanosti koje je svojstveno ili treba biti svojstveno obitelji, mora karakterizirati Crkvu u cjelini. Ako je obitelj put Crkve, onda je sama obitelj Crkva.” Geslo potiče obitelji na otkrivanje i življenje crkvene dimenzije kršćanskoga braka u kojemu se obitelji mole i slave Boga. “Cijelo društvo treba težiti da postane velika obitelj. Ono to i jest, ali nerijetko smo povezani samo potrebama i nuždama”, upozorava nadbiskup. Dodaje kako trebamo težiti za tim da solidarnost, supsidijarnost i društvena pravda postanu glavnim vezivnim tkivom društva i naroda, a ne samo interesi. Osim toga, narod sa zdravim i životu otvorenim obiteljima ne treba strahovati za svoju budućnost.

“Društvo koje se ne zatvara egoistički u sadašnjost izabire i slijedi put obitelji zasnovane na braku kao zajednici utemeljenoj na ženidbi. Društvo koje privilegira obitelj izabire najefikasniji put za sprječavanje raznih društvenih devijacija, kao i za rješavanje mnogih velikih društvenih problema.” Govoreći o odgoju djece, nadbiskup upozorava kako europske obitelji imaju manje djece zbog suvremenoga shvaćanja i načina života. “Mnogima je nerođeni život vrijedan, ali u svom stavu nisu dosljedni. U odgoju stavljaju naglasak na one vrijednosti koje su važne za opstanak i uspjeh u suvremenom društvu, što za posljedicu ima zanemarivanje, odnosno stavljanje u drugi plan religioznoga odgoja.” Nadbiskup ističe kako tu složenost bračne i obiteljske problematike treba imati u vidu u Godini obitelji. Prema tome smo i mi u župi Sv. Mateja ovu pastoralnu godinu 2014./2015. proglasili pastoralnom godinom obitelji.

Zašto Godina Obitelji?
Obitelj je temelj društva i Crkva u malom za svakog istinskog vjernika kršćanina. Zato je naša župa odlučila da je važno krenuti od obitelji u ovo današnje vrijeme. Naše obitelji se već godinama nose s nerješivim problemima. Pritisnuti krizom, neimaštinom, bolešću, obitelji gube volju i odvažnost da krenu iznova, nego jednostavno kreću onim, za njih lakšim putem, a to je put raspadanja i nestajanja obitelji ili pak međusobnog otuđivanja. Zagledajte se u svoju obitelj u prošlosti. Obitelj koju su sačinjavali majka i otac, braća i sestre, bake i djedovi; sjetite se svoje obitelji za stolom, zajedničke molitve, sjetite se Božića, zajedničkih odlazaka na misu. Ako vam u sjećanje i dopre strogost oca, neimaština, priznajte da su obitelji u prošlosti bile sretnije, prisnije, brojnije, trajnije. Kakvo li će sjećanje naša djeca imati na našu obitelj? Sv. Ivan Pavao II je rekao: „Kod razmatranja tajne Boga koji je postao čovjekom i koji je dočekan srdačno u ljudskoj obitelji, možemo potpuno razumjeti vrijednost i ljepotu obitelji. Ne samo da je obitelj u središtu kršćanskog života; ona je također temelj društvenog i građanskog života, i to čini središnje poglavlje u kršćanskom socijalnom nauku.” (Ivan Pavao II , Sudionicima Skupštine Foruma obiteljskih Udruženja, 18. prosinac 2004).

Benedikt XVI također ističe važnost razumijevanja značenje braka i obitelji u božanskom planu, s ciljem suprotstavljanja onima koji zahtijevaju svođenje braka na čisto ljudsku konstrukciju, i stoga je podložan proizvoljnim reformama tijeka vremena. “ Brak i obitelj “ ističe Benedikt, “nisu zapravo slučajna sociološka konstrukcija, proizvod određenih povijesnih i financijskih situacija. Naprotiv, pitanje ispravnog odnosa između muškarca i žene usađeno je u samu jezgru ljudskog bića, odgovor može biti nađen samo počevši s ovog gledišta. Drugim riječima, ne može se razdvojiti od prastarog, ali zauvijek novog ljudskog pitanja: Tko sam? Što je ljudsko biće? Ovo pitanje, ne može se razdvojiti od pitanja o Bogu: Postoji li Bog? Tko je Bog? Kako uistinu izgleda Njegovo lice?” (Benedikt XVI, upućeno sudionicima Crkvene Biskupijske konvencije Rim, 06. lipanja 2005).

Kao odgovorni građani i kršćani, moramo učiniti sve što je moguće da bi obranili i promovirali vrijednosti braka i obitelji. Danas, različiti oblici erozije braka, kao na primjer slobodne veze i ‘probni brak,’ te čak pseudo-brakovi između ljudi istog spola, ugrožavaju vrijednosti kojih se nikada ne možemo odreći na ovom području, tako temeljnom za život Crkve i, ne zaboravimo, civilnog društva. Ovo je jedan od najhitnijih zadataka nove evangelizacije. Obaveza širenja istinskog nauka o braku i obitelji odgovornost je sviju. I upravo stoga se želimo u novoj pastoralnoj godini posvetiti ispravnom nauku Crkve koja majčinski brine za svoje članove. A župa je također Crkva, a obitelj je Crkva u malom.

Želimo se posvetiti ponajprije bračnim parovima, jer bračni par je temelj zdrave obitelji, zatim roditeljstvu u čijem poslanju počiva budućnost naše Crkve i naroda, djeci i mladima jer su oni naša budućnost, bakama i djedovima jer s njima imamo iskustvo i sigurnost. A želimo se posvetiti i vama koji biste htjeli ali još niste ostvarili svoj san o bračnom životu, da vam svojom molitvom i drugim nastojanjem pomognemo u tom ostvarenju. Dakle, naša ljudska obitelj se nalazi u raznim potrebama i želimo djelovati u skladu s tim potrebama naših članova. I zato potičemo naše prvopričesnike, krizmanike, sve mlade, bračne parove i odrasle osobe da dolaze na svoje susrete, da što bolje upoznaju Krista kao člana svoje obitelji. Dao Bog da nas ova Godina obitelji potakne da se vrati obiteljska molitva u svaku kuću i da ona često s Marijom moli.

I na kraju, želimo da vam župa postane drugi dom, mjesto gdje ćete se vi i vaša djeca, obitelj osjećati sigurno, zaštićeno, prihvaćeno, dobrodošlo, sretno. Tako se osjeća moja obitelj i ja. Odazovite se na pozive i programe koje ćemo ove godine organizirati. Voljeli bi da taj poziv osjetite: uključite se u neku grupu, pjevajmo zajedno, molimo zajedno, ostanimo svi zajedno poslije mise na druženju, odvojimo vrijeme jedni za druge, nasmješimo se jedni drugima. Vratimo optimizam, vjeru i molitvu u našu veliku župsku obitelj Sv. Mateja i u naše obitelji.

III BOGOSLUŽJE I POBOŽNOSTI

III 1. Mise
Redoviti liturgijski život Župe odvija se u sklupe Župnog doma, Viškovo br 30.
Voditelji liturgijskog pjevanja trebaju voditi računa o tome da pjesme budu povezane s liturgijskim čitanjima te da se puku omogući sudjelovanje u pjevanju.
Župni čitači neka dođu na vrijeme na sv. Misu i neka se dogovore s orguljašem što će se čitati, a što pjevati.

a. SVAGDANJE MISE
Svagdanja misa je u 7,30 i 18.00 sati.

b. NEDJELJNE MISE
8.00 h jutarnja sveta misa – pjevanje predvodi gosp. Mladen Raspor
10.00 h obiteljska-župna – pjeva župni zbor
11.30 h misa uz više prisustva djece i mladi obitelji – pjeva zbor mladih i djeca
18.00 h misa za mlade – pjeva zbor mladih

c. SVETKOVINE I BLAGDANI
Blagdani koje veže blagdanski raspored:
01.11.2014. Svi Sveti
02.11.2014. Dušni dan
24.12.2014. Badnjak: iznimno po ovom rasporedu:
– 6,30 h – Zornica
– 21.00 h: Polnoćka za djecu
– 24.00h: Polnoćka za sve ostale vjernike župe
25.12.2014. Božić: 8,00, 10.00, 11.30 i 18h
26.12.2014. Sv. Stjepan: 8,00, 10.00 i 18h

01.01.2015. Nova Godina: 8,00, 10.00 i 18h
06.01.2015. Sv. Tri kralja: 8,00, 10.00 i 18h
11.02.2015. Gospa Lurdska i Dan bolesnika misu ćemo na ovaj dan imati i u Domu Umirovljenika “Vita Nova” u 16 sati
29.03.2014. Cvijetnica: 8,00, 10.00 i 18h
02.04.2015. Veliki četvrtak, Misa večere Gospodnje: 18.00 h
03.04.2015. Veliki petak, Obredi Muke Gospodnje: 18.00 h
04.04.2015. Vazmeno bdjenje: 21.00 h
05.04.2015. Uskrs: 7.00, 8,00, 10.00, 11.30, 18h
06.04.2015. Uskrsni ponedjeljak: 8,00, 10.00 i 18h
14.05.2015. Uzašašće: 8,00, i 18h
04.06.2015. Tijelovo: 8,00, 10.00 (tijelovska procesija) i 18h
15.08.2015. Velika Gospa: 8,00 i 10.00h

d. LJETNI RASPORED
Od 01. srpnja do 31. kolovoza nedjeljne mise su: u 8, 10 i 19 sati, a radnim danom samo u 7,30h

e. ZORNICE
U Došašću slavimo svete mise Zornice svaki radni dan ujutro u 6,30 sati. Nedjeljom nema misa zornica

III.2. Ispovijed
Prigoda za ispovijed je pola sata prije svake sv. mise.

III.3. Klanjanje
U našoj se Župi euharistijsko klanjanje održava svakog četvrtka iza večernje mise. (kroz ljeto kad nema večernje mise neće biti ni euharsitijskog klanjanja)

III.4. Pobožnosti
Krunica – 30 minuta prije mise
Prvi petak – Sv. Ispovijed prije svetih misa – Posveta Srcu Isusovu nakon mise

III.5. Ostalo
Krštenje: nedjeljom u 10.00 h ili prema dogovoru. Najaviti u Župnom uredu 1 mjesec ranije.
Vjenčanje: subotom u vrijeme kad najviše odgovora mladenicma. Najaviti u Župnom uredu 2 mjeseca ranije.
Proći pripremu za brak koju organizira Ured za obitelj Riječke nadbiskupije. Posjetiti veb stranicu Ureda: www.mojaobitelj.net
Bolesnici: svakog prvog petka. U hitnim slučajevima – u svako doba: 256-862
Sprovodi: dogovor u Župnom uredu.

IV. ŽUPNA KATEHEZA

a. ANIMATORI ZA ŽUPNU KATEHEZU – KATEHETE
Ove godine će župnu katehezu voditi uz župnika Ivana Nikolića i župnog vikara vlč. Josipa Blažotića, župni katehete: Vesna Drmić, Franjo Šiljeg, Maja Jurković, Zorica Janković, Ljilja Ivkić, Anamarija Andrijević. Upućeni u dostojanstvo i odgovornost Župne kateheze, oni će i dalje pod vodstvom župnika nastojati oko vlastite trajne i sustavne formacije.

b. RODITELJSKI SUSRETI
Ove godine ćemo nastaviti kao i prošle susrete s roditeljima svih katehetskih uzrasta djece. Pa molimo roditelje da se odazivaju odgovorno i savjesno na ove susrete. Za roditelje prvopričesnika i krizmanika tijekom vjeronaučne godine organiziramo redovite susrete (prvi susreti već u listopadu 2014. godine), na kojima im se predstavlja plan i program priprave njihove djece, a ujedno su i prigoda za katehizaciju roditelja. Roditelji imaju pravo znati što djeca uče na župnoj katehezi i što oni s njima mogu naučiti u obiteljima.

Voditelj priprave uvijek stavlja naglasak na suradnju obitelji i Župe, osobito tijekom priprave za primanje sakramenata. Utemeljenje suradnje nalazimo u činjenici da su kršćanski roditelji prvi i povlašteni odgojitelji svoje djece u vjeri. Oni ne mogu nikome prepustiti tako važnu stvar, a Župna zajednica im u toj službi pomaže. Roditelji su pozvani riječju i primjerom svoju djecu privoditi životu s Kristom. Zato zajednički u obitelji mole i dolaze na nedjeljnu misu. Uz ove duhovne teme bit će još o odgoju djece, komunakacija u obitelji, nasilje među mladima i dr. Uz svećenike za susrete roditelje pomagat će i Zorica Janković.

IV.1. Prvopričesnici
Učenici 3. razreda osnovnih škola pripremaju se za pristupanje sakramentima prve ispovijedi i pričesti. Pripravu vode župnik vlč. Ivan Nikolić i vjeroučiteljice: Anamarija Andrijević, Ljilja Ivkić i Zorica Janković, a odvija se kroz četiri koraka:

1. Daljnja priprava:
a. Uvodni roditeljski sastanak (28. rujna 2014., u 11,30 h misa i Zaziv Duha Svetoga – Katehetska nedjelja, a nakon mise susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika)
b. Upoznavanje i formiranje skupine
c. Uvodna kateheza

2. Bliža priprava:
a. Roditeljski sastanak:
b. Predstavljanje Župnoj zajednici i podjela molitvenika

3. Sakramentalna kateheza:
a. Roditeljski sastanak:
b. K rižni put djeca i roditelji:

4. Neposredna priprava:
a. Roditeljski sastanak:
b. Generalna proba
c. O bnova krsnih zavjeta
d. I spovijed – subota prije prve pričesti

Prvopričesničko slavlje: subota; vrijeme ćemo dogovoriti naknadno.

Raspored Župne kateheze za PRVOPRIČESNIKE najprije se odvija zajedno u crkvi u 9,30 sati, a od 18. listopada po grupama – formirati ćemo 3 grupe prema abecednom redu i održavat će se u dvorani župne kuće.
1. Grupa u 9,30 – 10,15 h
2. Grupa u 10,20 – 11,05 h
3. Grupa u 11,10 – 11,55 h

IV 2. Krizmanici
Učenici 8. razreda osnovne škole pripremaju se za pristupanje sakramentu krizme ili potvrde. Pripravu vodi župnik Ivan Nikolić i župni vikar vlč. Josip Blažotić uz župne katehete: Vesnu Drmić, Franju Šiljega i Maju Jurković.

Daljnja priprava:
a. Uvodni roditeljski sastanak (28. rujna 2014., u 11,30 h misa i Zaziv Duha Svetoga – Katehetska nedjelja, a nakon mise susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika)
b. Prvi susret krizmanika (13. rujna 2014 u 11h)
c. Uvodna kateheza

Bliža priprava:
a. Roditeljski sastanak: nedjelja
b. Predstavljanje Župnoj zajednici: Eklezijalna kateheza
a. Roditeljski sastanak:
b. Službe u Crkvi

Neposredna priprava:
a. Roditeljski sastanak:
b. Trodnevnica pred primanje sakramenta Krizme
c. Generalna proba
d. Susret s delagatom od Nadbiskupa
e. Ispovijed
f. Pobožnost Duhu Svetom i Klanjanje
g. Krizmeno slavlje: subota, vrijeme ćemo dogovoriti naknadno

Raspored Župne kateheze za krizmanike najprije se odvija zajedno u crkvi u 11 sati, a od 18 listopada po grupama – formirati ćemo 3 grupe prema abecednom redu i održavat će se u dvorani župne kuće.
1. Grupa u 12,00 – 12,45 h
2. Grupa u 12,45 – 13,30 h
3. Grupa u 13,30 – 14,15 h

Svi krizmanici su dobrodošli u Zbor mladih i neka se uključe u pjevanje na nedjeljnoj misi u 11.30h, na koju dolaze svi zajedno.

IV 3. Katekumeni
Katekumeni, odrasli pripravnici za sakramente kršćanske inicijacije, prijavljuju se u program tijekom rujna, a s početkom listopada započinje kateheza a neposrednu pripravu za sakramentalno slavlje započinju početkom korizme, koju vode župnik i kapelan, termin održavanja po dogovoru, počevši u listopadu.
Slavlje kršćanske inicijacije odvija se u Vazmenom bdjenju, 05. travnja 2015., u 21.00 h.

IV 4. Mladi
Vjeronaučne susrete za srednjoškolce, studente i radničku mladež organizira i vodi župni vikar vlč. Josip Blažotić Susreti se održavaju utorkom u 20h.

IV 5. Trajna Formacija za Odrasle
U Rijeci postoji Metropolitanski Pastoralni Institut (MPI) Za vjernike laike Riječke metropolije organizira četiri seminara: dvogodišnji Seminar za teološku kulturu laika (TKL), jednogodišnji Teološko-katehetski seminar za odgajateljice u vjeri u predškolskim ustanovama (TKSO) i dvogodišnji Teološko-katehetski seminar za pastoralne suradnike i župne animatore (TKSP), te Tečaj novinarstva (TN) u trajanju od 8 subota.
Sva četiri seminara MPI-a imaju za cilj produbljivanje vlastite vjere. To znači poželjeti biti uvijek sve većim autentičnim svjedokom Istine

Ostalo:
1. Priprema za brak – Zaručnički tečaj organiziran je na razini Nadbiskupije i obvezatan za one koji se namjeravaju crkveno vjenčati (raspored održavanja na oglasnoj ploči ili posjetite web stranicu www.mojaobitelj.net).
2. Krsne kateheze drže se roditeljima i kumovima prije krštenja djece kod prijave, uz pisanje molbe za krštenje djeteta. Upoznavanje roditelja i kumova sa sakramentom sv. krštenja, obavezama i pravima, te priprava za ispovijed).
3. Roditeljski susreti tijekom vjeronaučne godine za roditelje svih uzrasta katehizanata te prvopričesnika i krizmanika (prema posebnom rasporedu kojeg će dobiti prije prvog susreta).

V ŠKOLSKI VJERONAUK

Na području Župe postoji Onovna škola “Sv. Matej”, u kojoj se redovito odvija školski vjeronauk za većinu učenika. Redovita suradnja Škole i Župe izražena je kroz pripremu mise zaziva Duha Svetoga na početku školske godine (18. rujna 2014.), blagoslov kruha; božićni susret i te zahvalnicu za kraj školske godine. Osim toga, u dogovoru s vjeroučiteljima i ravnateljem, tijekom godine četiri puta ćemo organizirati ispovijed djece od 4. razreda naviše.

VI ŽIVI KRUGOVI CRKVE

VI 1. Zajednice
a. MINISTRANTSKA ZAJEDNICA
Ministranti po mogućnosti svakodnevno sudjeluju u bogoslužju, a nedjeljom obavezno, prema prethodno utvrđenom rasporedu.
Susret ministranata održava se svake subote u 12 sati i vodi ih vlč. Josip Blažotić, župni vikar.

b. ŽUPNI ZBOR
Zbor njeguje klasični liturgijski repertoar, a trenutno ima 25-30 članova. Probe se održavaju četvrtkom u 19.00 h. Predvodi pjevanje na nedjeljnoj misi u 10.00 h i na glavne svetkovine.
Voditelji i orguljaši: Zoran Sabo i Marijana Mirnić.

VII ŽUPNA VIJEĆA

VII 1. Župno Pastoralno Vijeće
Župno pastoralno vijeće (ŽPV) je župnikovo savjetodavno i djelatno tijelo koje proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u Župi.
Rad ŽPV-a resi zajednička briga za dobro Crkve, otvorenost evanđeoskom duhu, potpuno prihvaćanje nauka i discipline Crkve, neprestano nastojanje oko rasta u crkvenom i misionarskom duhu te suradnja i sudjelovanje svih župljana u aktivnostima Župne zajednice tako da nova evangelizacija … što više prožima naš život i djelovanje.
Župno pastoralno vijeće čine:
Milan Drmić, Vesna Drmić, Mira Francetić, Ljilja Ivkić, Jozo Krčalić, Martina Lučić, Luka Matanić, Silvestar Ninić, Željko Plazonić, Sandra Režić, Franjo Šiljeg, Mandica Šimić
i svećenici:
Josip Blažotić, župni vikar i Ivan Nikolić, župnik
Sjednice Župnoga vijeća imat ćemo tijekom ove Pastoralne godine.

VII 2. Župno Ekonomsko Vijeće
Župno ekonomsko vijeće je prema kanonu 537. Zakonika kanonskog prava ustanovljeno od župnika kao tijelo sudjelovanja vjernika u upravljanju Župnim ekonomskim dobrima. Župno ekonomsko vijeće čine: Luka Matanić, Vinko Pavičić i Vesna Mrša.

VIII. ŽUPNI CARITAS

Župni caritas je pastoralno tijelo naše Župe. On je organizirana kršćanska ljubav svih župljana. Zadaća mu je objediniti dobročinstva župljana i pomoći da naša vjera bude ljubavlju djelotvorna. Svake nedjelje može se doći u naš Karitas donijeti stvari koje želite darovati potrebnima ali i ako ste u potrebi možete dobiti.
U župi kroz godinu imamo dva puta akciju „Župljanin u nevolji“ pred Uskrs i Božić Pomozimo potrebnima i uključimo se u akcije za potrebne koje često imamo u župi. Korizmena akcija s djecom kroz karitasove kutijice i ostale aktivnosti. Humanitarni turnir s djecom Osnovne škole “Sveti Matej” Viškovo u organizaciji vjeroučitelja u školi i župi.

IX PASTORAL ŽIVOTNIH DOBI

Radi bolje preglednosti korisno je postojeće skupine i programe razvrstati po dobnom ključu, pri čemu je važno sačuvati otvorenost zajednica koje su po svom profilu namijenjene cijelim obiteljima. Ovdje izdvajamo nekoliko programa koji su izričito namijenjeni djeci i mladima, te starijima i bolesnima a koji nisu spomenuti gore.

REDOVITI TJEDNI SUSRETI U ŽUPI
(Ovi susreti će započete u mjesecu listopad)
Utorak u 19,00 sati – Susreti za katoličke skaute
Utorak u 20,00 sati – Susreti za mlade i radničku mladež
Četvrtak u 18,00 sati – Misa i nakon mise Euharistijsko klanjanje; Proba župnog zbora
Četvrtak u 19,00 sati – MOLITVENA ZAJEDNICA “Molitva i Riječ” (Susret s živim Bogom) NA OVE SUSRETE SU POZVANI SVI VJERNICI
Petak u 19,00 sati – Susreti za roditelje prvopričesnika, krizmanika i za ostale roditelje

Molitvene zajednice koje djeluju u župi imaju svoj svoj susret prema ustaljenom programu:
POBOŽNOST KRUNICE – Svaki dan 30 minuta prije svake mise
SVIBANJSKE I LISTOPADSKE POBOŽNOSTI – Svaki dan 30 minuta prije mise i nedjeljom u 18 sati
POBOŽNOST KRIŽNOG PUTA TIJEKO M KO RIZME – petkom i nedjeljom u 17,30 sati

IX 1. PASTORALNA SKRB ZA NEMOĆNE I BOLESNE
Briga za nemoćne i bolesne osobe pripada biti kršćanskog poziva. Stoga su svi vjernici pozvani iskazivati pažnju i pružati potrebnu pomoć osobama koje se ne mogu same brinuti o svojim svakodnevnim potrebama, kao i njihovim obiteljima. Briga počinje od svakodnevnih stvari, kao što je nabavka osnovnih namirnica pa do brige za duhovno dobro, u koje, osim molitve, pripada i poticanje na sakramentalni život, kao i pratnja do crkve nedjeljom ili blagdanom.

a. PRVI PETAK
Svakoga prvog petka u mjesecu svećenici posjećuju nemoćne i bolesne osobe koje žele obavljati pobožnost “Prvih petaka” ili se prigodno ispovijediti i pričestiti. Osim toga, pred Božić i Uskrs svećenik posjećuje sve koji se prijave i one koje netko od susjeda prijavi, jer ih ima i takvih koji nemaju nikoga svoga. U drugo vrijeme treba se dogovoriti u Župnom uredu.

b. SVJETSKI DAN BOLESNIKA
Na Svjetski dan bolesnika, 11.02.2015., u 16.00h, organiziramo u Domu “Vita Nova” Ispovijed i Sv. Misu te poseban susret bolesnika uz mogućnost primanja sakramenta bolesničkog pomazanja. Potičemo one koji su u mogućnosti da toga dana organiziraju prijevoz osobama koje same ne mogu doći u crkvu, a mogle bi sudjelovati u bogoslužju. Misa u župnoj crkvi u 7.30 i 18 sati. U 18 sati misa za bolesnike i slavlje bolesničkog pomazanja.

X HODOČAŠĆA I IZLETI

Tijekom godine organiziramo hodočašća i izlete. Izleti se organiziraju za djecu i mlade te žive krugove naše župe. Hodočašća organiziramo za sve uzraste vjernika.
Redovito su to hodočašća na kraju ili na početku nove pastoralne godine. Do sada smo bili u Zadru, Krašić i Zagreb i Vukovar.

XI IZDAVAŠTVO I MEDIJSKA PRISUTNOST

Najave i vijesti o događajima u Župi, obajvljuje se redovito u Župnim oglasima i Župnim listićem koji izlazi skoro svaki mjesec, web stranica župe, plakati u oglasnom prostoru u crkvi

XII INTERNET

MREŽNO SJEDIŠTE
Župnu web stranicu želimo koristiti kao izvrsno sredstvo nove evangelizacije.
Adresa: www.zupa-viskovo.org.
Za redovito ažuriranje stranice potreban je doprinos svih Župnih skupina sa svojim najavama, vijestima i fotografijama.

XII VJERSKI TISAK

Vjerski tisak moguće je nabaviti u crkvi svaki dan.
Redovito primamo: Zvona, Glas Koncila, Mali koncil i Glasnik Srca Isusova i Marijina, Živo vrelo, i dr. katoličke tiskovine od 1-2 primjerka.

MOLITVA ZA DAR VJERE

Gospodine, tebe svim srcem molim
da moja vjera bude cjelovita i bez zadrške,
ona koju naviješta i naraštajima predaje Crkva;
da prodire u moje misli, u način prosuđivanja
božanske i ljudske zbilje.
Gospodine, daj da moja vjera bude slobodna:
da prihvaća odricanja i dužnosti koje sa sobom nosi
te da izrazi srž moje stvorenosti ispovijedajući:
vjerujem u tebe, Gospodine.
Gospodine, udijeli mi sigurnu vjeru,
svjetlo koje jača u kušnjama, koje smiruje i odmara.
Molim te za radosnu vjeru
koja razveseljuje srce i uvodi u molitvu,
koja posvećuje svaki životni trenutak,
vjeru punu pouzdanja u tebe i tvoju Riječ.
Gospodine, daj da moja vjera bude djelotvorna,
tako da prijateljstvo s tobom postane djelo ljubavi
u svemu što činim, u iskustvu sreće, u trpljenjima,
u iščekivanju konačne objave;
trajno svjedočanstvo prisutnosti
i neprekidna hrana životu u nadi.
Gospodine, daj da moja vjera bude ponizna
i ne traži temelje u ljudskoj mudrosti,
nego u tvojoj milosti i ljepoti križa,
oslonjena na snagu Duha Svetoga,
vidljivoga u tvojoj Crkvi kojoj si podario
majčinski zagovor Majke Marije.
Umnoži nam vjeru ti
koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
Amen.
(Priredio: I. Šaško)

SLAVLJE SVETIH MISA KROZ GODINU I UREDOVNO VRIJEME

SLAVLJE SVETIH MISA KROZ GODINU
Nedjeljom i blagdanom: u 8, 10, 11,30 i 18 sati
Radnim danom: u 7,30 i 18 sati
Subotom samo u 7,30 sati

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA
Prije podne: utorak i petak od 8,00 – 9,30 sati
Poslije podne: srijeda od 16,00 – 17,30 sati

SLAVLJE SVETIH MISA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ
Nedjeljom i blagdanom: u 8, 10 i 19 sati
Radnim danom: samo u 7,30 sati

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA KROZ SRPANJ I KOLOVOZ
Prije podne: utorak i petak od 8,00 – 9,30 sati

SVETI MATEJ – ZAŠTITNIK NAŠE ŽUPE

263Sveti Matej poznat je u kršćanstvu kao apostol i evanđelista. Živio je u prvom stoljeću. Kada se spominje Mateja kao apostola tada se o njemu govori kao jednom od dvanaestorice učenika, apostola Isusa Krista. To znači da je Matej posebno poznavao životni put, djela i učenje Isusovo. Matej je po zanimanju bio carinik, ubirao je porez, i kao takav bio je kod ljudi na lošem glasu. Kad mu je Isus rekao, dok je Matej sjedio u carinarnici: “Hajde za mnom! “ smjesta je pošao za njim i tako mu se pridružio kao učenik, ostavivši svoje dotadašnje zanimanje. Dok je Isus bio za stolom u Matejevoj kući s drugim carinicima prigovarali su Isusu zašto se druži s carinicima i grešnicima, a on im je odgovorio: “Nisam došao zvati pravednike nego grešnike.” Iz Evanđelja proizlazi da je Matej bio sin Alfejev i da mu je drugo ime bilo Levi, rodom je iz Kafarnauma u Palestini. Matej je i evanđelista, napisao je prvo od četiri Evanđelja, a to znači da je napisao jednu od 73 biblijskih knjiga. Evanđelja imaju za cilj i svrhu: iznijeti rad i nauk Isusa Krista i naglasiti njegovo božanstvo. Uz to svaki evanđelista, tako i Matej, dao je i Evanđelju svoj osobni naglasak i pečat. Tako se Matejevo Evanđelje smatra najpotpunije i najpreglednije.

Sveti je Matej nakon Isusovog uskrsnuća i uzašašća propovijedao u Palestini, kao i ostali apostoli. Nije moguće točno ustanoviti kada, kao i gdje je umro. Smatra se ipak prema predaji da je poslije propovijedao na Istoku i da je umro mučenički. Godišnji spomen svetog Mateja slavi se 21. rujna. Gradnjom crkve u Viškovu 1862. godine, sveti Matej postaje zaštitnikom crkve i župe, a naselje Viškov breg postaje tada Sveti Matej.

Molitva Sv. Mateju
Sveti Mateju, u svom Evanđelju otkrivaš nam Isusa, kao dugo očekivanog Mesiju koji je došao ispuniti Pismo, dao nam novu zapovijed ljubavi i osnovao svoju Crkvu. Isprosi nam milost, da vidimo kako Krist živi u svojoj Crkvi. Daj da ga nasljedujemo i svjedočimo svojim zemaljskim životom, te mu se pridružimo u vječnosti. Gdje On živi i kraljuje u jedinstvu s Ocem i Duhom Svetim, Bog – po sve vijeke vjekova. Amen.

150. GODINA POSVETE CRKVE SV. MATEJA, VIŠKOVO 1865. – 2015.

Posveta crkve Sv. Mateja ap. i ev. – potpuni oprost!
2. srpnja 1865. – Posveta crkve Sv. Mateja ap. i ev. – potpuni oprost! U Spomenici župe Sv. Matej čitamo: Crkva je posvećena god. 1865. Ima povlasticu potpunog proštenja za dan posvećenja crkve dne 2. julija svake godine i kroz čitavu osminu od 2. julija 1865. Na drugom mjestu Spomenice je zabilježeno: Novu crkvu je posvetio tršćansko-koparski biskup Bartolo Legat dne 2. jula 1865. godine. Taj tekst je uklesan na latinskom jeziku i na spomen-ploči koja se nalazi na pročelju naše crkve.

Od 02. do 09. srpnja, dakle, svi vjernici mogu dobiti potpuni oprost u našoj crkvi, kojeg mogu namijeniti za sebe ili pokojne. Po potpunom oprostu, kojim Crkva posiže za preobilnim blagom zasluga i zadovoljštine koje su nam zaslužili Spasitelj, Blažena Djevica Marija i sveci, pojedini vjernik zadobiva oprost vremenite kazne, koju je zaslužio svojim grijesima, bilo ovdje bilo u čistilištu. To znači, da mu je Crkva iz svoje duhovne riznice, kao najveću moguću mjeru primjene Božjeg milosrđa, namijenila toliko duhovnih zasluga i zadovoljštine, koliko je potrebno da se Božjoj pravdi zadovolji potpuno za sve ono što je bio dužan do sada zadovoljiti za svoje grijehe.

Za potpuni oprost traži se: sakramentalna (valjana) Ispovijed, Sv. Pričest, da pohodimo župnu crkvu Sv. Mateja ap. u Viškovu na dane od 02. do 09. srpnja, da izmolimo u crkvi neku molitvu na nakanu sv. oca (npr. barem Očenaš i Vjerovanje) i da se odričemo svakog, pa i lakog grijeha te bliže grješne prigode.

Potpuni oprost može se primiti samo jedanput na dan (u ovom slučaju, dakle, svaki dan od 02. do 09. srpnja, ali samo jedanput dnevno).
Pozivamo sve vjernike, a osobito župljane, da se svakako posluže ovim preobilnim duhovnim blagom, što nam ga nudi Crkva za naše duhovno dobro i za dobro svetih duša u čistilištu.

STATISTIČKI PODACI IZ ŽUPNIH MATICA

  Kršteni Vjenčani Umrli Prvopričesnici Krizmanici
2013. 89 9 64 101 100
2012. 112 18 70 97 87
2011. 103 15 56 87 80
2010. 103 22 61 101 72
2009. 92 22 50 81 108
2008. 91 22 67 98 84
2007. 83 20 34 94 84
2006. 69 18 40 73 95
2005. 68 9 39 74 91
2004. 71 19 46 96 70
2003. 77 21 46 66 72
2002. 70 25 44 6 52
2001. 63 31 35 60
2000. 85 29 39 79 71

MJESTA KOJE PRIPADAJU ŽUPI VIŠKOVO – BLAGOSLOV

VAŽNO – BOŽIĆNI BLAGOSLOV OBITELJI
Kao i svake godine tako i ove započet ćemo s božićnim blagoslovom obitelji. Blagoslov planiramo započeti 27. 12. ove god. Zbog brojnosti obitelji i ove godine blagoslivaljat će više svećenika kao što je to bio običaj i proteklih godina. Molimo Vas ukoliko se netko našao propuštenim u blagoslovu zadnjih godina, neka se javi svećeniku bilo poslije mise svaki dan, bilo u župni ured,
na tel. 256 – 862, na E-mail: zupa.sv.matej.viskovo@ri.tcom.hr, ili preko susjeda, ukoliko ste u nemogućnosti sami provjeriti da li ste na popisu. Raspored blagoslova objavit ćemo naknadno.

01. BENAŠI
02. BENČANI
03. BEZJAKI
04. BIŠKUPI
05. BLAŽIĆI
06. BRNASI
07. BRTUNI
08. BUJKI
09. DONJI JUGI
10. DONJI SROKI
11. DOVIČIĆI
12. FERENCI
13. FURIĆEVO
14. GARIĆI
15. GLOBIĆI
16. GORNJI JUGI
17. GORNJI SROKI
18. ILOVCA
19. JURAŠI
20. KAPITI
21. KLIĆI
22. KOSI
23. KULIĆI
24. LUČIĆI
25. LUČINIĆI
26. MARČELJI
27. MARIĆEVA DRAGA
28. MARINIĆI
29. MARINIĆI DRAGA
30. MAVRI
31. MELIŠĆA
32. MLADENIĆI
33. MUČIĆI
34. PEŠĆIĆIĆI
35. PETRCI
36. POGLED
37. RONJGI
38. SARŠONI
39. SKVAŽIĆI
40. STRAŽA
41. STUPARI
42. ŠIROLI
43. ŠTEFANI
44. TRAMPOV BREG
45. TRTNI
46. TURKOVO
47. VALJANI
48. VIŠKOVO
49. VOZIŠĆE
50. VRŠAK
51. VRTAČE
52. ZORZIĆI

SLAVLJE BLAGDANA ŽUPE

Nedjelja, 21.09.2014.
Sveti Matej
DUHOVNA PRIPREMA – TRODNEVNICA
Predvodi don Damir Stojić, Zagreb

Četvrtak, 18. rujna 2014.
Mise u 7:30 i 18:00 sati
U 17:00 sati – Ispovijed
U 17:30 sati – Krunica – MISA u 18:00 sati
Nakon mise Euharistijsko klanjanje

Petak, 19. rujna 2014.
Mise u 7:30 i 18 sati
U 17:00 sati – Ispovijed
U 17:30 sati – Krunica – MISA u 18:00 sati
Nakon mise kateheze za mlade i obitelji

Subota, 20. rujna 2014.
Mise u 7:30 i 18:00 sati
U 17:00 sati – Ispovijed
U 17:30 sati – Krunica – MISA u 18:00 sati

Nedjelja, 21. rujna 2014. SVETI MATEJ
SVETE MISE U 8:00, 10:30 i 18:00 sati
U 10:30 sati svečana misa koju predvodi Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski.
Na misi sudjeluju Kulturno umjetnička društva, a nakon mise nastup na parkiralištu Milihovo.