Župa Sveti Matej - Viškovo

Duhovna Obnova

Duhovna obnova pod vodstvom svećenika može dati novo iskustvo vjere koja probuđuje i obnavlja čovjekovo srce u Duhu Svetomu. Obnoviti se u nutarnjeg čovjeka koji će živjeti svoju vjeru u molitvenom i sakramentalnom životu, važno je za život Crkve i svjedočenje Isusa Krista.

Kada u potpunosti predamo svoj život Isusu Kristu, po svojoj slobodnoj volji dajemo prostora Duhu Svetomu da raspiruje u nama svoju milost. Duh Sveti djeluje u nama i potiče nas da se sve više otvaramo stvarnosti Božje ljubavi. To ražaruje srce za djelovanje Duha Svetoga i time se otvaramo karizmama i darovima kojima nas je Bog blagoslovio.

Svećenici imaju puninu pomazanja i darova Duha Svetoga u službi Kristu i Crkvi i pozvani su da slijede Evanđelje i čine sve što je Isus činio. „Ova će čudesa pratiti one koji budu vjerovali: pomoću mog imena izgonit će zle duhove; govorit će novim jezicima; zmije će uzimati rukama; ako popiju što smrtonosno, neće im nauditi; na bolesnike stavljat će ruke, i oni će ozdravljati!“ (Mk 16,17- 18).

Duhovna obnova i iskustveni životvorni susret s Bogom, Njegovom ljubavi i prisne blizine potreba su svakoj duši da bi doista doživjela Krista kao živoga Boga i Njegovu prisutnost u životu svakog čovjeka.

U duhovnim stvarnostima važno je razlučivanje i biti uravnotežen u svome djelovanju. Nije dobro težiti za duhovnim utjehama i tako trčati od jednog do drugog duhovnog seminara, samo zato da bismo se osjećali lijepo, a zanemarujemo rad na sebi u osobnoj molitvi. Raditi na sebi uz sakramentalni život, svetu Misu, osobnu molitvu, čitanje Božje riječi i činjenje djela ljubavi prema bližnjima; sve to treba izgrađivati duhovno i dopustiti Bogu neka mijenja srce svakog pojedinca.

Nakon duhovne obnove sve to treba primijeniti kroz vlastiti molitveni život; naći sebe u duhovnosti koja odgovara osobnim pokretima srca i duše: tako dublje upoznajemo Isusa Krista, Njegovu volju za naše živote i darove koje smo primili da se možemo izgradnjom staviti na služenje drugima. Nasljedovati Krista na različite načine u službi potrebitima, nemoćnima, siromašnima, starijima… – put je poniznosti.

Treba ići uskim putem križa i ljubavi, stavljajući se u službu nove evangelizacije, baš kako nam to ukazuje Isusova Radosna vijest. Jedan od načina kako to svatko može ostvariti, jest biti aktivan u svojoj župnoj zajednici, staviti se na raspolaganje svome župniku, a dalje će Duh Sveti voditi i usmjeravati nas da otkrijemo osobni put služenja Bogu i bližnjima.

Ponajprije je djelotvorna ljubav u svjedočenju Isusa Krista ključ prave istinske evangelizacije. Ljubav je temelj jer Bog je ljubav i po ljubavi djeluje. To nam u zalog ostavlja i sam Isus: „Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedni druge! Ako imate ljubavi jedni prema drugima, po tom će svi prepoznati da ste moji učenici“. (Iv 13,34-35)

Obnovljena crkva i svetište

U mjesecu srpnju 2013. završeni su radovi na obnovi crkve i svetišta, te je slika sv. Mateja vraćena na glavni oltar.